Masterclass

Sommaren år 2010, 2012 och 2013 arrangerades Madeleine att leda en internationell Masterclasses i flöjt och kammarmusik för unga musiker i åldern 10-19 år på Julita Gård i Sörmland. Övriga lärare på kurserna var Carl Pontén (piano), Hans Pålsson (piano), David Oistrahk String Quartet (stråk och kammarmusik), Dimitri Ashkenazy (klarinett och kammarmusik), Ada Meinich (viola och kammarmusik).

Madeleine har i många år vikarierat i kulturskolan och musikskolan i bland annat Täby. År 2013-2017 arbetade Madeleine som klasslärare i musik på Haninge Montessoriskola och hon hade då ansvar för alla elever på skolan, från förskoleklass till årskurs 5.